Velkommen til SBB TAKST


SBB TAKST Arne Hauge AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel.

Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.

Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder.

Våre 11 kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

BBE TAKST Arne Hauge AS har sin opprinnelse fra 1976 og etablert som AS i sin nåværende form i 1997.

Vi holder til i moderne lokaler i Welhavens vei 15 i Sandnes.

Medlem i Norges takseringsforbund